Слънчеви системиVNV - Коев , ЕООД - слънчеви системи.1. Слънчев колектор. 2. Слънчеви системи, без налягане.
- Слънчев колектор с топлинна тръба. - Слънчев воден нагревател, без налягане – Термосифон.
- Плосък слънчев колектор.
- Слънчев колектор с обикновена вакуумна тръба.
3. Слънчеви системи работещи под налягане. 4. Сплит - Слънчев воден нагревател.
- Слънчев воден нагревател с топлинна тръба. - Сплит (0) - Система без серпентина.
- Слънчев воден нагревател с предварително нагряване. - Сплит (1) - Система с една серпентина.
- Сплит (2) - Система с две серпентини.
- Сплит (2a) - Система с две серпентини и климатик.Слънчев колектор с топлинна тръба Плосък слънчев колектор Слънчев колектор с обикновена вакуумна тръба Слънчев воден нагревател, без налягане – Термосифон
Слънчев воден нагревател с топлинна тръба Слънчев воден нагревател с предварително нагряване Сплит ( 0 ) Сплит ( 1 )
Сплит ( 2 ) Сплит ( 2а )


Copyright © " VNV - Коев ” , ЕООД - Строителство и ремонти, слънчеви системи, строителни материали.